Hlavní stránka


 Aktuality:
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
 Reklama:
Prostor pro vaši reklamu
 
TOPlist

DOVOLUJEME SI VÁS UPOZORNIT, ŽE PŘECHÁZÍME NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY, KDE NALEZNETE VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ INFOMACE. PLATNOST TĚCHTO STRÁNEK VYPRŠÍ BĚHEM NĚKOLIKA TÝDNŮ.

Odkaz na nové webové stránky: https://fm.cusmsk.cz


Okresní sdružení České unie sportu Frýdek-Místek

Okresní sdružení ČUS Frýdek-Místek je dobrovolným sdružením sportovních svazů s regionální působností, tělovýchovných jednot a sportovních klubů i jejich sdružení, jsou-li ustavena jako občanská sdružení (spolky) podle Zákona o sdružování občanů. Posláním Okresního sdružení České unie sportu Frýdek-Místek je poskytnutí servisu pro sportovní subjekty s cílem podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a chránit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu. Subjekty sdružené v OS ČUS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.

K 1.12.2021 bylo v řádném členství v OS ČUS 97 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 217 sportovními oddíly, vyžívajících se ve 45 sportech a měly 20.373 členů. Ve věku do 6 let 498, ve věku 6 až 20 let 10.099 a nad 19 let 11.168 členů, kteří využívají majetek ve vlastnictví těchto subjektů v hodnotě nad 100 miliónů korun. Svým pojetím činnosti a organizační strukturou odpovídá OS ČUS evropskému standardu nevládních spolkových tělovýchovných a sportovních organizací. OS ČUS je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů.

Nejvyšším orgánem OS ČUS je valná hromada, tvořená sborem zástupců svazů a sborem zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů, která se zpravidla schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů OS ČUS a rozhodnutí valné hromady výkonný výbor.

Partneři

Moravskoslezský krajMŠMTNárodní sportovní agentura