Aktuální informace


\n"); echo("\n"); } ?>
 Aktuality:
------------------------------------------
 Reklama:
Prostor pro vaši reklamu
 
 
U P O Z O R N Ě N Í
změna zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů
------------------------------------


     S účinností k 3.7.2006 došlo ke změně zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (§6 odst.4). Tato změna se dotkla úpravy názvu občanských sdružení.
     Podle této nové úpravy musí název občanského sdružení povinně obsahovat text „občanské sdružení“ nebo zkratku „o.s.“. Tedy název sdružení bude vypadat např. následovně :

          „Sportovní klub Dynamo, občanské sdružení“


           nebo


          „Tělovýchovná jednota Třebechovice, o.s.“.


     Občanská sdružení, která byla u MV ČR registrována do data 3.7.2006 a tedy jejich název neobsahuje shora uvedený text, jsou povinna uvést svůj název do souladu se zákonnou úpravou nejpozději do 3 let od účinnosti změny zákona.

Pro nově vznikající občanská sdružení:

     V návrhu na registraci stanov se u členů přípravného výboru, kteří návrh Ministerstvu vnitra ČR předkládají, nově místo rodného čísla uvádí datum narození.


Legislativně právní a personální odbor ČSTV